Meist

ajaluguAS Telco on asutatud 1992. aastal, kuid tegevuse algusajaks võib lugeda 1997. aastat.

Olime seotud Harju KEK-i side- ja seadistustööde jaoskonnaga, elektritööde ettevõttes AS Kelmo.

Tegu oli elektrifirmaga, mis väikese kõrvalharuna pakkus ka sidega seotud teenuseid.
Meie algsed kogemused pärinevad dispetšerside paigaldusest erinevatele nõukogudeaegsetele asutustele: kolhoosidele, sovhoosidele jt.

Toona oli just Harju KEK vastavate lahenduste tootjaks.
Kuigi erinevaid sidekaableid paigaldanud ettevõtteid on taasiseseisvunud Eesti turul olnud palju, tagasid julged otsused ning mõistlik majandamine meile edu ja ellujäämise ka rasketel aegadel.

MVC-008STelco mahukaimateks töödeks on ehitus- ja hoolduslepingud CITIC Telecom CPC Estonia OÜ (endine Linxtelecom Estonia OÜ)  Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi merekaablite maapealse osa ning Elisa ja Telia kaabelvõrguga seoses.

Oleme üksnes Tallinna linnas paigaldanud üle 600 km optilist kaablit Elisa sidevõrgu tarbeks.
Aastal 1998 võtsime vastu julge otsuse ja ostsime ühena esimestest optilise kaabli keevitamise seadme, millega eristusime turul selgelt teistest sidetööde firmadest.

Paar aastat hiljem vahetasime välja kaabli paigaldamise tehnoloogia, kaabli tõmbamise asemel asusime seda paigaldama puhumismeetodil. Täna täiesti harjumuspärased töövahendid olid veel sajandivahetusel terves regioonis haruldased ja kallid.

Tänaseni on AS Telco eesmärgiks hoida oma töövahendeid võimalikult ajakohasena. Me pole tuntud mitte kõige soodsamate hinnapakkumiste poolest, vaid meid teatakse töö kvaliteedi, kiiruse ja tähtaegadest kinnipidamise järgi.

grupp-3Praeguseks on meil palju kogemusi riigihangetega ning näiteks ka oluliste transpordisõlmede – nagu sadama ja lennujaama – kaabelvõrgustikust on märkimisväärne osa just meie loodud.

AS TELCO | Järvevana tee 9 Tallinn 11314 | Tel: +372 6 558 205 | telco@telco.ee